Ring til os på: 40 89 26 37

Vi er specialister inden for alt malerarbejde kontakt os på tlf. 40 89 26 37

Inden malearbejdet påbegyndes

Inden malearbejdet påbegyndes, er det vigtigt, at træet er rengjort for smuds og snavs og gammel maling. Ved afrensning af gammel maling skal der renses til fast grund. Hvis træets til stand ikke er god, skal skaden udbedres inden malebehandling. Desuden skal følgende forhold være opfyldt, før malebehandlingen begyndes: Træets fugtindhold skal være under 18%, og temperaturen skal være over 15°C. Luftfugtigheden skal være mellem 40-80% RF.

Afrensning af gammel maling

Den bedste metode til at afrense gammel maling er mekanisk afrensning. Ved kemisk afrensning af maling skal man være omhyggelig med at fjerne afrensningsmidlet inden maling. Er der rester af kemikalier i træet, vil den nye overfladebehandling blive nedbrudt.

Forudsætning for god malebehandling

Ved malebehandling af træ skyldes de fleste problemer som f.eks. afskalning af maling ikke malingsproduktet, men udførelsen af malearbejdet.

Maling har svært ved at hæfte på træ, som har været udsat for vejrligets påvirkning, tilsmudsning eller for høj træfugt. Jo længere tids vejrpåvirkning, jo dårligere vil malingen hæfte. En dårlig malebehandling kan være medvirkende årsag til en for hurtig trænedbrydning.

Malebehandling

Der er forskel på, hvordan systembehandlingen opbygges. Nedenfor er beskrevet princippet for malebehandling. Uddybende vejledning bør indhentes hos den aktuelle producent og/eller Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK. Malingsproducentens anvisninger skal altid følges.

  • Evt. 1 gang kemisk træbeskyttelse, hvis træarten ikke har tilstrækkelig varighed i forhold til den ønskede (se VOT nr. 7/2002)
  • 1 gang grunding
  • 1-2 gange topmaling

Der er forskellige grupper af malinger, som afhænger af, hvor dækkende de er: træolier, laserende malinger og dækkende malinger.

Træolier

Træolier er produkter, som ikke er "filmdannende", dvs. at der kun er et meget tyndt lag maling på overfladen af træet. Da der næsten ikke er nogen film på overfladen af træet, har de derfor en dårlig vejrbestandighed. Typisk er vedligeholdelsesintervallerne 1-2 gange pr. år. Nogle produkter kan have længere vedligeholdelsesintervaller - op til 2 år. Produkterne anvendes oftest til trækonstruktioner, hvor træets "naturlige" glød ønskes bevaret. De fås med og uden pigmenter. De pigmenterede produkter beskytter bedre mod solens UV-lys og giver derfor en bedre beskyttelse. Træolier indeholder fungicider mod skimmelsvampe, men ikke mod trænedbrydende svampe.

Laserende malinger

Laserende malinger er malinger, hvor det er muligt at se træets struktur under malingen. De har typisk vedligeholdelsesintervaller på omkring 4 år. De er pigmenteret og giver derfor en vis beskyttelse mod UV-lys. De bliver typisk anvendt, hvor træets naturlige udseende ønskes bevaret, men hvor der er behov for længere vedligeholdelsesintervaller, end man kan opnå ved anvendelse af træolier.

Dækkende malinger

Dækkende malinger er de malingstyper, som giver den bedste beskyttelse mod vejrliget, og hvor der er de længste vedligeholdelsesintervaller. Vedligeholdelsesintervallerne kan strække sig fra 4-8 år som gennemsnit. Typen af bindemiddel har her betydning for holdbarheden af malebehandlingen.
SJ Malerfirma

Nørrebrogade 166A, 2200 København N.

Tlf.: 21 82 63 27
Email: malerfirmasj@hotmail.com
Vi udfører

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Gulvafslibning

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Kontakt os

Tryk her for at læse mere


Læs mere